Over

Een gemeentebreed fonds voor en door ondernemers

Aanvraag Indienen

Over de ondernemersfonds?

Iedereen die een bijdrage levert aan het ondernemersfonds, kan een aanvraag doen voor een bijdrage uit het ondernemersfonds. Belangrijkste voorwaarde is dat de aanvraag een gezamenlijk belang dient.

Via uw ondernemersvereniging of ondernemerscollectief (gevestigd in de gemeente Medemblik) kunt u de aanvraag indienen. Een individuele ondernemer kan ook een aanvraag indienen, maar het gezamenlijk belang, nut en noodzaak wordt dan extra getoetst. U kunt een aanvraag indienen via een speciaal formulier dat u kunt downloaden van de website van de OFM. Het bestuur SOM bespreekt indien nodig de aanvragen. Het bestuur SOM licht de aanvragen 4x per jaar toe aan het bestuur OFM, waarbij gemeente Medemblik altijd aanwezig is.

Zonder ondernemersfonds komen gezamenlijke investeringen vaak niet van de grond

Wie kan er een aanvraag indienen bij het ondernemersfonds?
Aanvragen kunnen worden ingediend door een in de gemeente Medemblik gevestigde ondernemersvereniging of -collectief. Een individuele ondernemer kan ook een aanvraag indienen, maar het gezamenlijk belang, nut en noodzaak wordt dan extra getoetst. Er kunnen aanvragen worden ingediend voor activiteiten die bijdragen aan een beter vestigingsklimaat in de samenleving van Medemblik en/of om het verbeteren c.q. stimuleren van de economie in Medemblik.
En die aanvragen kunnen eveneens worden ingediend door o.a. de culturele- of not-for-profit sector, zoals scholen, maatschappelijke instanties etc. Kortom, iedereen die bijdraagt in het Ondernemersfonds kan aanvragen indienen.

Aan welke voorwaarden moet een aanvraag voldoen?
Belangrijkste voorwaarde is dat de aanvraag een gezamenlijk belang dient. Voorbeelden van activiteiten/voorzieningen zijn:

  • Activiteiten op het gebied van schoon, heel en veilig (parkmanagement, camerabeveiliging, bewegwijzering);
  • Economische ontwikkeling van een gebied die resulteert in een stijging van de vastgoedwaarde (glasvezel, herstructurering);
  • Leefbaarheid in het centrum (evenementen, sfeerverlichting, bloembakken etc).
  • Gebiedspromotie of inzet park- of centrummanager;
  • Inzet social media;
  • Activiteiten voor de agrarische sector: evenementen als Kom in de Kas, promoten agrarische opleidingen, verbeteren samenwerking, duurzaamheidmaatregelen.

Meer vragen?

FAQ

Recente projecten

Alle Projecten
Kennisbijeenkomst Faunabeheer

Wat is er gerealiseerd?

De organisatie van een bijeenkomst voor agrariërs om ze te informeren over fauna beheer, schadeafhandeling en biodiversiteitstimulatie

 

Alternatieve Kindervakantiespelen

Wat is er gerealiseerd?

De verbinding maken tussen de winkeliers en horeca  en de kinderen met daarbij veel activiteiten, waarbij ondernemers zich weer kunnen laten zien. Voor de kinderen zijn er diverse acties o.a. vliegtuigen vouwen en gooien, ijsje eten, spijkerbroek hangen, armbanden maken, zweefvliegtuigjes etc. etc. dit alles middels een speurtocht door het dorp

Corona aanpassingen Boogerd Wognum

Wat is er gerealiseerd?

Het Ondernemersfonds heeft onlangs de winkeliers van Wognum geholpen de Coronaregels duidelijker over te brengen op het winkelend publiek. Dit dmv stickers, spatschermen, etc.

Bij ons aangesloten

Alle leden