Hoe werkt het

Een gemeentebreed fonds voor en door ondernemers

Aanvraag Indienen

Hoe werkt het ondernemersfonds?

Je kunt een ondernemersfonds het beste omschrijven als een stimuleringspot voor de lokale economie. Wie een aanvraag wil doen voor een bijdrage uit het fonds, moet dat doen voor iets dat mogelijkheden creëert voor een grotere groep ondernemers of een branche.

CORONA CRISIS
Juist in lastige tijden staat het Ondernemersfonds Medemblik (SOM) voor u klaar. De tijden zijn onzeker en dit vergt een ondernemende houding van u als ondernemer. Advertentieruimte is goedkoper en u heeft ook iets te melden. Aangepaste openingstijden, ander assortiment, een online webwinkel, thuisbezorgingsmogelijkheden, personeel gevraagd, lokale producten, noem maar op. In veel gevallen kan de SOM u hierbij helpen.

Wanneer uw aanvraag een grotere groep ondernemers binnen Medemblik helpt en een omzetverhogend effect beoogt is de kans groot dat u voldoet aan de voorwaarden die het fonds stelt.

Voor aanvragen kunt u dit formulier gebruiken. Door de urgentie van de huidige tijd zal het bestuur van de SOM de aanvragen versneld behandelen.

Het Ondernemersfonds geeft ondernemers een zetje in de rug.

Wat is een ondernemersfonds?
Een ondernemersfonds is een gemeentebreed fonds voor alle ondernemers en door alle ondernemers.  De gemeente heft een percentage op de OZB voor niet-woningen en dat deel wordt in het Ondernemersfonds gestort. Alle ondernemingen en organisaties in de gemeente Medemblik dragen zo evenredig bij aan het fonds. Elke ondernemer betaalt mee.

Je kunt een ondernemersfonds het beste omschrijven als een stimuleringspot voor de lokale economie. Wie een aanvraag wil doen voor een bijdrage uit het fonds, moet dat doen voor iets dat mogelijkheden creëert voor een grotere groep ondernemers of een branche.

Voorbeelden hiervan zijn de aanleg van glasvezel of camerabewaking op een industrieterrein, het ondersteunen van een lokale markt of het (mee) betalen aan de aankleding van een winkelstraat of -centrum.

Sinds 2019 wordt het ondernemersfonds gevuld met geld dat uit de OZB-aanslagen komt.  4,63% van de opbrengst van de OZB-aanslagen op niet-woningen komt in het Ondernemersfonds terecht. Hierdoor heeft het Ondernemersfonds de beschikking over ruim  100.000 euro voor projecten.

Hoe werkt het ondernemersfonds?
Iedereen die een bijdrage levert aan het ondernemersfonds, kan een aanvraag doen voor een bijdrage uit het ondernemersfonds. Belangrijkste voorwaarde is dat de aanvraag een gezamenlijk belang dient.

Via uw ondernemersvereniging of ondernemerscollectief (gevestigd in de gemeente Medemblik) kunt u de aanvraag indienen. Een individuele ondernemer kan ook een aanvraag indienen, maar het gezamenlijk belang, nut en noodzaak wordt dan extra getoetst. U kunt een aanvraag indienen via deze website. Het bestuur SOM bespreekt en beoordeelt alle aanvragen. Het bestuur SOM licht de aanvragen 4x per jaar toe aan het bestuur OFM, waarbij gemeente Medemblik altijd aanwezig is.

Meer vragen?

FAQ

Recente projecten

Alle Projecten
Kennisbijeenkomst Faunabeheer

Wat is er gerealiseerd?

De organisatie van een bijeenkomst voor agrariërs om ze te informeren over fauna beheer, schadeafhandeling en biodiversiteitstimulatie

 

Alternatieve Kindervakantiespelen

Wat is er gerealiseerd?

De verbinding maken tussen de winkeliers en horeca  en de kinderen met daarbij veel activiteiten, waarbij ondernemers zich weer kunnen laten zien. Voor de kinderen zijn er diverse acties o.a. vliegtuigen vouwen en gooien, ijsje eten, spijkerbroek hangen, armbanden maken, zweefvliegtuigjes etc. etc. dit alles middels een speurtocht door het dorp

Corona aanpassingen Boogerd Wognum

Wat is er gerealiseerd?

Het Ondernemersfonds heeft onlangs de winkeliers van Wognum geholpen de Coronaregels duidelijker over te brengen op het winkelend publiek. Dit dmv stickers, spatschermen, etc.

Bij ons aangesloten

Alle leden