Uitnodiging regionale bijeenkomst Duurzame Energie op 3 februari

Alle nieuwsberichten

Energie in het landelijk gebied, wat vindt u?

Een gezond leefmilieu, nu en voor toekomstige generaties . We weten allemaal hoe belangrijk het is. Het verminder en van fossiele brandstoffen en het overstappen naar duurzame energiebronnen gaan in snel tempo door .
De Westfriese gemeenten hebben de ambitie om als regio i n 2040 energieneutraal te zijn. De inzet en betrokkenheid van onze agrariërs zijn daarbij onontbeerlijk.

Kom meepraten op 3 februari a.s. om 19.45 uur.
Locatie: Café Stam, Raadhuisstraat 3 in Wognum

Klik hier voor de volledige uitnodiging.

Aanmelding via www.regiowestfriesland.nl/duurzaam

 

Bij ons aangesloten

Alle leden