Participatieavond Corridorstudie Amsterdam-Hoorn, 4 december

Alle nieuwsberichten

BELANGRIJKE BIJEENKOMST VOOR ONZE REGIO

Het is al weer een tijd geleden dat u bent geïnformeerd over de stand in de Corridorstudie Amsterdam – Hoorn. Daarom wordt u uitgenodigd voor een volgende participatiesessie:

Datum:             4 december 2018
Tijd:                  19:00-21:30
Locatie:            Inntel hotels  (Provincialeweg 102, 1506 MD Zaandam)

Na een plenair deel – waarin wij u willen bijpraten over de stand van zaken omtrent de bestuurlijke besluitvorming – is het voorstel om de sessie op te splitsen in 3 deelsessies  (Hoorn e.o., Purmerend e.o. en Zaanstreek e.o.) waarin de resultaten van het concept PlanMER worden besproken.

Als altijd stellen wij uw aanwezigheid zeer op prijs. In verband met de organisatie horen wij graag van u of u aanwezig kunt zijn of niet. In geval van afwezigheid horen wij ook graag of u een vervanger wilt sturen en zo ja wie.

Aanmelden op emailadres: CorridorstudieAmsterdam-Hoorn@minienm.nl
Sluitingsdatum voor uw aanmelding is 26 november.

Voor vragen of opmerkingen kunt u altijd contact opnemen met ondergetekende,

Met vriendelijke groeten,

Joyce Bhattoe
Projectsecretaris Mirt-Verkenning Corridor Amsterdam-Hoorn
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
DG Mobiliteit
M 06 52 74 02 03
joyce.bhattoe@minienm.nl

Bij ons aangesloten

Alle leden