Andijker Ondernemers Vereniging

Doel
Naast een sociaal karakter streeft de AOV, samen met de nieuwe gemeente, naar een gezond ondernemersklimaat in Andijk en de regio. Immers de toekomst van Andijk hangt nauw samen met het welzijn van haar bewoners, de werknemers van onze leden.

Wie zijn onze leden?
Alle ondernemers die lid zijn van de AOV zijn met hun bedrijf gevestigd in Andijk. Dit is de enige voorwaarde om lid te kunnen zijn van de AOV. Het spreekt voor zich dat elke ondernemer die lid is ook is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Activiteiten

De AOV organiseert voor haar leden regelmatig interessante en leerzame bijeenkomsten. Naast bedrijfsbezoeken en netwerkbijeenkomsten spelen wij ook in op actuele, economische en maatschappelijke issues. In de meeste gevallen zijn aan deze bijeenkomsten geen kosten verbonden. In een enkel geval vragen wij een vrijwillige bijdrage wat wij vanuit de vereniging vervolgens doneren aan een vooraf vastgesteld goed doel.

Om dit alles mogelijk te maken betalen onze leden jaarlijks een bijdrage van slechts € 50,00 (ex BTW).
Wilt u, als Andijker ondernemer, ook lid worden van de AOV en profiteren van de kennis en ervaring van uw collega-ondernemers ? Vul het aanmeldingsformulier in en mail deze naar het secretariaat van de AOV. Contactformulier

Bij ons aangesloten

Alle leden