Innovatiefonds stelt subsidie beschikbaar

Alle nieuwsberichten

‘Het stimuleren en ondersteunen van innovatieve projecten in het mkb binnen de provincie Noord-Holland.’ Dat is het doel van het Innovatiefonds Noord-Holland (IFNH). Het fonds is een initiatief van de provincie Noord-Holland, de holding bedrijven van de Universiteit van Amsterdam, het Academisch Medisch Centrum, de Hogeschool van Amsterdam en Sanquin.

Vanuit het fonds kunnen mkb-ondernemers en startups (jonger dan vijf jaar) die ontstaan vanuit de kennisinstellingen een converteerbare lening krijgen. Leningen zijn bedoeld voor de ‘Proof-of-Conceptfase’ van de ontwikkeling van een duurzaam en innovatief product of proces. Een idee in deze fase is een uitgewerkt plan op papier dat nog in praktijk gebracht moet worden, bijvoorbeeld door de bouw van een prototype. De omvang van de lening is minimaal € 50.000,- en maximaal € 300.000,-.

Benieuwd of uw project in aanmerking komt?

Doe de quickscan op de website van het Innovatiefonds Noord-Holland. Hier vindt u ook de voorwaarden, het investeringsreglement en kunt u een aanvraag indienen. Een onafhankelijke commissie beoordeelt en behandelt de aanvragen in volgorde van ontvangst en zolang er middelen beschikbaar zijn.

Bij ons aangesloten

Alle leden