Bestuur

Een gemeentebreed fonds voor en door ondernemers

Aanvraag Indienen

De Stichting Ondernemersfonds Medemblik

Het Ondernemersfonds Medemblik (ondergebracht in de Stichting Ondernemersfonds Medemblik) is ontstaan op verzoek van de ondernemers binnen de gemeente. Door gezamenlijk een financieel steentje bij te dragen worden lasten eerlijker verdeeld en kunnen er investeringen worden gedaan in het ondernemersmilieu zonder dat er zgn. freeriders wel profiteren, maar niet mee betalen. Ideeën en ontwikkelingen komen zo eerder tot stand wat de lokale economie versterkt.

Ramon Stoffer - voorzitter

Gerda Kaarsemaker - secretaris

Ronald Slobbe - penningmeester

William Gitzels - bestuurslid

Celine Loos - bestuurslid

Marja Beets - Secretariaat

Het bestuur
Het bestuur van de SOM bestaat uit ondernemers uit de regio. Ieder bestuurslid heeft zijn eigen specialisme of is bekend in een kern of stad binnen Medemblik. Zodoende kunnen aanvragen objectief beoordeeld worden. Het bestuur legt verantwoording af aan de Gemeente Medemblik en de Ondernemersfederatie Medemblik (OFM).

Recente projecten

Alle Projecten
Kennisbijeenkomst Faunabeheer

Wat is er gerealiseerd?

De organisatie van een bijeenkomst voor agrariërs om ze te informeren over fauna beheer, schadeafhandeling en biodiversiteitstimulatie

 

Alternatieve Kindervakantiespelen

Wat is er gerealiseerd?

De verbinding maken tussen de winkeliers en horeca  en de kinderen met daarbij veel activiteiten, waarbij ondernemers zich weer kunnen laten zien. Voor de kinderen zijn er diverse acties o.a. vliegtuigen vouwen en gooien, ijsje eten, spijkerbroek hangen, armbanden maken, zweefvliegtuigjes etc. etc. dit alles middels een speurtocht door het dorp

Corona aanpassingen Boogerd Wognum

Wat is er gerealiseerd?

Het Ondernemersfonds heeft onlangs de winkeliers van Wognum geholpen de Coronaregels duidelijker over te brengen op het winkelend publiek. Dit dmv stickers, spatschermen, etc.

Bij ons aangesloten

Alle leden