Extra subsidiegeld beschikbaar voor verduurzaming woning of bedrijf

Alle nieuwsberichten

Het is voor inwoners en bedrijven langer en beter mogelijk hun woning of bedrijf te verduurzamen. Het rijk stelt tot en met 2020 160 miljoen euro extra subsidie beschikbaar voor duurzaamheidsmaatregelen in de gebouwde omgeving. Dit bedrag is beschikbaar via de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE).

Zowel woningbezitters als ondernemers kunnen subsidie aanvragen voor duurzame maatregelen zoals warmtepompen en zonneboilers. Inwoners die willen weten hoe ze slim met energie kunnen omgaan en zelf energie kunnen opwekken, kunnen hiervoor terecht bij het Duurzaam Bouwloket.

De gemeente heeft met dit loket een samenwerking omdat Medemblik de natuurlijke balans in de leefomgeving wil herstellen. Het doel in 2020 is 20% minder CO2-uitstoot; 20% minder energieverbruik en 20% duurzame energie dan het peiljaar 2008. Om deze doelen te halen, wekt de gemeente bijvoorbeeld eigen energie op en koopt in bij organisaties die duurzaam werken. Ook inwoners en ondernemers moeten aan de slag. Voor inwoners is de informatie en onafhankelijk advies gratis beschikbaar: www.duurzaambouwloket.nl

Bij ons aangesloten

Alle leden