Uitnodiging webinar energiebesparing

Energiebesparing is steeds belangrijker. De energieprijzen veranderen sneller dan vroeger.
Hoe kunt u geld besparen? Door slim om te gaan met uw energieverbruik en energiebesparende maatregelen toe te passen waar mogelijk. De gemeente helpt u graag met het zetten van de eerste stappen.

De gemeenten Medemblik, Enkhuizen en Hoorn organiseren samen met BEplus een webinar over energiebesparing voor ondernemers op 11 april van 19.30 uur tot 20.30 uur.
U bent van harte welkom!

Wat kunt u verwachten?
Het webinar informeert ondernemers over hoe ze snel en gemakkelijk energie kunnen besparen.
Ook krijgt u uitleg over hoe u begeleiding kunt krijgen bij dit proces en welke subsidiemogelijkheden er zijn. U kunt uw energieverbruik op drie manieren verlagen:
1. Slim energieverbruik. Door meten en weten is het mogelijk om nog efficiënter om te gaan met de energie.
2. Maatregelen binnen het pand. Energiezuinige verlichting en andere maatregelen in het pand kunnen de energiekosten verlagen.
3. Maatregelen aan het pand. Afhankelijk van de eigenaarssituatie zijn isolatie en zonnepanelen grotere maatregelen die de energierekening verder omlaag brengen.

Bent u zelf geen eigenaar van een pand? Attendeer dan ook uw pandeigenaar op dit webinar. Ook zij zijn van harte welkom.

Welke partij verzorgt het webinar?
BEplus Westfriesland (www.bepluswf.nl) is onderdeel van Stichting Energieneutrale Bedrijventerreinen. Deze stichting werkt samen met onder andere de Westfriese gemeenten, de provincie Noord-Holland, het Ontwikkelingsbedrijf NHN, de Omgevingsdienst NHN en diverse banken aan de verduurzaming van bedrijven. BEplus ontzorgt bij energiebesparing en zorgt voor volledige begeleiding in het verduurzamingsproces (inclusief aanvraag van subsidies).

Hoe meldt u zich aan voor het webinar?
Via de onderstaande weblink kunt u zich aanmelden voor het webinar. Voor aanvang ontvangt u per e-mail een weblink naar Microsoft Teams.
Kunt u niet aanwezig zijn op 11 april? U kunt het webinar na aanmelding ook op een later moment terugkijken.
Weblink: https://forms.office.com/e/4zfst55Rd3

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Halewijn Vermeulen of Alex Mol via 0229 85 60 00.
U kunt uw vraag ook stellen via ondernemen@medemblik.nl. Als u op deze brief reageert, vermeld dan het zaaknummer Z 18032422.

Op dinsdag 7 maart ondertekenden de zeven Westfriese gemeenten en gemeente Hollands Kroon, de Westfriese Bedrijvengroep (WBG) en grote (transport)bedrijven het convenant waterstof in zware mobiliteit. Daarmee beloven deze partijen in de regio de kansen te onderzoeken van waterstof in het vrachtverkeer. Met een waterstoftankstation langs de A7 als springplank naar de toekomst.

Waterstof kan in de transportsector aardgas en diesel vervangen. Het is duurzaam en zorgt voor minder uitstoot van CO2, fijnstof en stikstof. Het draagt dus bij aan een gezondere omgeving. Maar voordat transporteurs gaan voor een waterstoftruck, willen ze wel zeker weten dat er waterstof getankt kan worden. En voor een waterstoftankstation geopend wordt, moet er wel vraag zijn. Het convenant moet die kip-ei discussie doorbreken. “Wij willen in Westfriesland in 2040 energieneutraal zijn. Dat betekent dat in 2040 al het energiegebruik een duurzame bron heeft. Dit convenant sluit hier mooi op aan”, opent Harry Nederpelt, wethouder duurzaamheid van Gemeente Medemblik, de bijeenkomst.

Acht waterstoftankstations

Nederpelt is de eerste spreker tijdens de ondertekening van het convenant. Dit gebeurt bij tulpenkwekerij Horizon Flowers Family in Zwaagdijk. Eigenlijk zetten de gemeenten en bedrijven hun handtekening onder een afspraak die eerder al op provinciaal niveau is gemaakt. Op 27 oktober vorig jaar sloten zestig partijen in Noord-Holland zich al aan bij het convenant waterstof in zware mobiliteit. Het doel: de aanleg van een netwerk van acht waterstoftankstations in Noord-Holland voor onder meer vrachtwagens en landbouwvoertuigen.

Positief

De Westfriese regio heeft er geen gras over laten groeien. Achter de schermen hebben de gemeenten al iemand benoemd die de kar gaat trekken. En er zijn gesprekken gestart met transportbedrijven. “Ik ben zelf bij een paar van die gesprekken geweest. Wat mij opviel is dat de meesten positief zijn over waterstof. Tegelijk zijn er nog vragen. Waar komt de waterstof vandaan en hoe groen is die? Wat gaat het kosten? En met wie moet ik welke afspraken maken? Zulke vragen zijn terecht. Zij horen bij deze fase”, zegt Hans-Peter Baars, voorzitter van de WBG.

Vooruitkijken

Aanwezig is ook Jeroen Olthof, gedeputeerde bereikbaarheid en milieu van de provincie. Hij prijst de brede samenwerking binnen Westfriesland en Hollands Kroon. “Jullie lopen voorop met jullie aanpak. Dat is iets om trots op te zijn.”
Het laatste woord is aan Harry Nederpelt. Hij kijkt vooruit naar de volgende stappen. “We gaan de groep bedrijven uitbreiden en met elkaar verkennen hoe we een goede zakelijke basis kunnen leggen onder waterstof in het zware transport. We willen inzicht krijgen in kosten, prijzen, subsidies, belangen en voorwaarden van partijen. Dat moet leiden tot concrete afspraken waardoor iedereen weet waar hij aan toe is. Daar zullen we dit jaar nog wel mee bezig zijn.”

Energietransitie, investeringsbeleid, beveiliging, waarde van bedrijventerreinen, klimaatadaptatie, het functieprofiel van Parkmanagers en het belang van sterke besturen.
Zomaar wat thema’s die aan bod komen op de Dag van Bedrijventerreinen.

Na het succes van vorig jaar organiseert Stichting CLOK ook dit jaar weer de Dag van Bedrijventerreinen.
Zet 23 mei alvast in je agenda en houdt de website en LinkedIn van Clok in de gaten voor meer informatie!

Circulair NHN 2023.

Een toekomstbestendige economie is een economie waarin we zuinig omgaan met onze grondstoffen. Circulair ondernemen is de sleutel tot duurzaam succes voor je bedrijf. Maar welke stappen zet je dan? Hoe blijf je relevant, nu en later? Durf te experimenteren, zegt auteur en ‘Chief Exploration Officer’ Kevin Weijers. Houd rekening met de trends die op ons af gaan komen, stelt trendwatcher Farid Tabarki.

Kevin en Farid zijn keynote spreker tijdens Circulair NHN 2023 op dinsdag 7 februari. Dit inspiratie-event biedt ondernemers en duurzame professionals een afwisselend programma vol inspirerende sprekers en concrete vraagstukken en oplossingen rondom duurzaam ondernemen. Hoe krijg je een circulair initiatief gefinancierd? Wat zijn circulaire mythen? En hoe zorg je ervoor dat circulair ondernemen rendabel is? Aan inhoudelijke tafels gaan (praktijk)experts hierover met elkaar – en met jou – in gesprek.

In gesprek met pioniers

Meld je HIER aan en zorg dat je deze dag aanwezig bent in TAQA Theater de Vest in Alkmaar. Ontmoet in een gezellige en ontspannen setting circulaire pioniers, ervaar welke weg zij bewandeld hebben en ontdek hoe je zelf een verschil kunt maken. De toekomst begint op 7 februari. Met het inspiratie-event Circulair NHN 2023.

Programma
10.15 uur           Inloop
10.25 uur           Opening door dagvoorzitter
10.35 uur           Keynote spreker: Farid Tabarki
11.00 uur           Eerste inhoudelijke sessie: Circulaire Mythbusters
12.00 uur           Lunch & netwerken
13.15 uur           Tweede inhoudelijke sessie: Toekomstbestendige bedrijven investeren in circulair
14.15 uur           Meet & greet met tafelgasten
15.00 uur           Keynote spreker: Kevin Weijers
15.30 uur           Derde inhoudelijke sessie: Verschilmakers aan tafel
16.20 uur           Netwerkborrel
17.00 uur           Einde event

Circulair NHN 2023 wordt georganiseerd door gemeente Alkmaar, de BUCH-gemeenten, gemeente Hollands-Kroon, gemeente Dijk en Waard, Circulair Westfriesland, Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord en Provincie Noord-Holland. Aanmelden kan via https://circulair.eventbrite.nl. De inhoudelijke tafelsessies worden ook gestreamd en zijn (terug) te kijken via het regionale inspiratieplatform NHNEXT.

Beste ondernemer,

Nog een paar weekjes en dan wordt het jaar 2022 alweer afgesloten.
Een jaar waarin wij elkaar eindelijk opnieuw konden ontmoeten in het voorjaar, maar waar ook nieuwe uitdagingen ons weten te vinden.

Hoe was jouw jaar en hoe ga jij de uitdagingen aan? Het Toeristisch Platform nodigt je uit om hier tijdens het netwerkontbijt in informele sfeer over te praten op donderdag 15 december tussen 08.30 en 10.15 uur.

Het ontbijt wordt geserveerd in het restaurantgedeelte van Europarcs IJsselmeer, waar wij ook een presentatie van de meest recente ontwikkelingen van dit park kunnen verwachten.

Het Toeristisch Platform vertelt bovendien over de genomen stappen richting de opstart van de stichting Medemblik Rijk aan Verhalen en we blikken in spelvorm kort terug op het afgelopen jaar.

Leuk als je erbij bent! Meld je aan en ‘Kom aanwaaien’!.

Datum:
Donderdag 15 december 2022

Programma:
08.30-09.30 uur: ontbijt & welkom
09.30-09.45 uur: Presentatie Europarcs IJsselmeer
09.45-10.15 uur: Toeristisch Platform terug & vooruitblik

Locatie:
Europarcs IJsselmeer
IJsselmeerstraat 1
1671 HJ Medemblik

Ja, ik kom aanwaaien!
Hartelijke groet
namens het Toeristisch Platform,
Anja Ippel

Op donderdag 13 oktober 2022 heeft het dagelijks bestuur van de OFM overleg gehad met het voltallige college B&W van gemeente Medemblik.

Het verslag leest u hier:

Aanwezig:     

Namens OFM;
Frits Meester, Gerda Kaarsemaker, Hans Boukens en Marja Beets

Namens Gemeente Medemblik;

(waarnemend) Burgemeester Straat, wethouder Nederpelt, wethouder Broeders, wethouders Gringhuis, wethouder Nijsingh en Richelle Baltus

 1. Opening en welkom

Frits Meester heet iedereen welkom en opent het overleg.

 1. Kennismaking en voorstelronde

Iedereen stelt zich kort voor.

De Ondernemers Federatie Medemblik (OFM) is in 2011 na de fusie tot stand gekomen. Op verzoek van de gemeente 1 spreekbuis naar en met elkaar. Lokale kwesties mogen altijd rechtstreeks kortgesloten worden door de plaatselijke ondernemers- of winkeliersvereniging. Inmiddels zijn er gestructureerde overleggen met de fracties en het college. Ook met de ambtenaren is overleg op afroep mogelijk.
Hierdoor is meer inzicht bij en begrip van elkaar. De speerpunten van de OFM staan op de website: Speerpunten – Ondernemers Federatie Medemblik (ofmedemblik.nl)

Naast de OFM neemt de Westfriese Bedrijvengroep (WBG) een bredere plek in Westfriesland. OFM pakt zaken gemeentelijk op en de WBG regionaal.

Afgesproken wordt dat de wethouders bij dit overleg aansluiten als er onderwerpen op de agenda staan die voor hen belang hebben. Zij moeten prioriteiten stellen. Hierna verlaten wethouders Gringhuis en Nijsing de vergadering.

 1. Verslag vorige vergadering

Het verslag van 28 oktober 2021 wordt ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld.

Actielijst:

 1. Bedrijventerreinen

Het inspiratiedocument van de WBG wordt uitgereikt.
Door de gemeente Medemblik moet gekeken worden welke ruimte er is voor uitbreiding van de bedrijventerreinen.
Gemeld wordt dit een onderdeel is bij het Pact, waarbij de WBG ook is betrokken. Het beleid is door het Pact opgesteld. Het geeft geen pas om particulieren op bedrijventerreinen ruimte te geven.
Uit onderzoek is gebleken dat in Medemblik 45% van de werkende bevolking werkzaam is op bedrijventerreinen. Hieruit blijkt het belang van de uitbreiding van bedrijventerreinen voor de inwoners in gemeente Medemblik. Behoud van grote ondernemers die werkgelegenheid leveren, voorkom dat de ondernemers buiten onze gemeente gaan vestigen. Soms is een gevolg na vertrek dat andere ondernemers ruimte krijgen om uit te breiden. Wees flexibel en houdt contact, we moeten het samen doen.
Daarnaast is het onderhoud van de terreinen belangrijk, naast de verkeersveiligheid en uitbreiding.
Wethouders Broeders ziet zeker het belang van de betrokkenheid van de ondernemers.

 1. Vervolg huisvesting flexibele arbeidsmigranten

De WBG en OFM hebben een plan als oplossing gemaakt; Groenwijk. Inmiddels is het Pact , coördinator Alexander Meijer, hierbij betrokken en heeft Sweco in opdracht een locatie onderzoek gedaan. De oplossing(en) is belangrijk voor de arbeidsmigranten, en hierdoor komt ook huisvesting vrij voor de inwoners/starters; wisselgeld.
Wethouder Broeders is hierbij betrokken en deelt mee dat in november-december het rapport bekend wordt gemaakt. Hierna moet dit verder opgepakt worden; bouwen en wonen.
Positief voor de gemeente is het als ook in Medemblik huisvesting komt. Belangrijk om de maatschappelijke noodzaak, prioriteit aan te geven. Er moet een alternatief zijn om ook illegale bewoning aan te pakken. De handhaving hiervan kost veel tijd, maar er zijn regels waaraan de gemeente zich moet houden. Oplossingen kunnen ook gezocht worden in overleg met de inwoners/ondernemers. Wethouder Broeders staat hier positief tegenover.

Hierna verlaat Burgemeester Straat de vergadering.

 1. Toekomstvisie wonen in Medemblik

Het rapport is met de uitnodiging meegestuurd. Het vervolgtraject van dit rapport, waarop beleid moet worden gemaakt wordt nu opgesteld.
Woningmakers zijn actief in Hoorn en Medemblik. Goed initiatief om samen met de makelaars etc. oplossingen te zoeken.
Door Richelle wordt gemeld dat in de opgesteld regionale beleidsregels wel wordt gekeken naar wat in Medemblik geldt. Tijdens het volgend overleg of een separaat overleg wordt dit besproken. Advies is ook de dorpsraden hierbij te betrekken.

 1. Ondernemersfonds

Het Ondernemersfonds is geëvalueerd en hierna is een toekomstvisie opgesteld. Door de Raad is besloten het Ondernemersfonds te verlengen. De nieuwe overeenkomst moet nog worden ondertekend.
Door het bestuur van de SOM zijn ambities aangeven om te groeien en hierdoor de verhouding in Westfriesland gelijker te krijgen. Door de groei kunnen dan wellicht ook structurele aanvragen toegekend worden.
Naast de groei werkt het bestuur aan de bekendheid van het fonds, alle ondernemers moeten het fonds weten te vinden. Hiervoor is een flyer gemaakt, die wordt uitgereikt. Daarnaast worden ambassadeurs per kern gezocht voor het verhogen van de betrokkenheid. Op 1 november a.s. wordt hiervoor een bijeenkomst georganiseerd.
Wethouder Nederpelt is trots op het Ondernemersfonds, de evaluatie was zeer positief. De intentie is zeker om stappen voort te zetten.

Gezamenlijk met de WBG, Enkhuizen en Hoorn wordt ook gekeken om in alle gemeentes een Ondernemersfonds op te richten.

 1. Dag van de Ondernemer

Op vrijdag 18 november a.s. is de Dag van de Ondernemer en de OFM organiseert samen met de gemeente een Ondernemersborrel. De uitnodiging hiervoor wordt uitgereikt.
Tijdens deze avond worden twee duurzaamheid Awards uitgereikt. Van alle genomineerde wordt een filmpje gemaakt en een compilatie hiervan wordt ook op de avond zelf getoond.

 1. Rondvraag

Gerda Kaarsemaker deelt mee dat voor de toeristische marketing een rapport is opgesteld. Vooraf zijn de ondernemers betrokken, maar niet alle punten zijn meegenomen en ook staat niet vermeld wat er al is. Er is onduidelijkheid bij het Toeristisch Platform. Wethouder Nederpelt pakt dit op en zorgt dat Anky Griekspoor, de beleidsambtenaar, contact opneemt hierover.

Halewijn Vermeulen en Anky Griekspoor hebben een bezoek gebracht aan het WFO-terrein. Dit hebben de ondernemers als positief ervaren.

Het college is altijd welkom bij de bijeenkomsten van de ondernemersverenigingen. De uitnodigingen hiervoor kunnen gestuurd worden naar Richelle. Aangegeven wordt dat meestal een afvaardiging aanwezig is.

 1. Sluiting

Frits Meester bedankt iedereen voor de aanwezigheid en inbreng en sluit om 14.30 uur de vergadering.

Op woensdag 5 oktober 2022 heeft het bestuur van de OFM een overleg gehad met de fractievoorzitters van gemeente Medemblik.

U treft hierbij het verslag aan.

 

Aanwezig:   

Frits Meester (OVW), Sander Hoogland (BWN), Mark Noor (MBG), Allard Kuin (AOV), Ramon Stoffer (SOM) en Marja Beets (OFM)

Bas Tensen, Els v.d. Bosch en Luiten Plekker

Afwezig met bericht: Bart Huisman, Silva Visser, VVD, OVAL en LTO

 

 1. Opening en welkom

Voorzitter Frits Meester heet iedereen welkom en opent de vergadering.

 1. Verslag vorige vergadering

Sander merkt op dat tijdens het vorige overleg gemeld is dat de punten uit de verkiezingsprogramma’s toch niet opgepakt worden. Het teleurstellende gevoel komt niet uit het verslag naar voren. Aangegeven wordt dat vanuit de CDA en VVD hierover een reactie is ontvangen.

Het verslag wordt hierna goedgekeurd en vastgesteld.

Actielijst:

 1. Bedrijventerreinen (uitbreiding/onderhoud)

Uit een onderzoek toekomstbestendige bedrijventerreinen van Stec is gebleken dat 45% van de beroepsbevolking werkzaam is op bedrijventerreinen. Hieruit blijkt het belang van de bedrijventerreinen. Uit het onderzoek blijkt ook dat voor Medemblik / Drechterland 7 ha uitbreiding moet komen; locatie? Als het goed is wordt de gemeente Medemblik hierbij speler. Gemeld wordt dat door de WBG ook een inspiratiedocument is opgesteld voor de inrichting van bedrijventerreinen; link

Het onderhoud van de terreinen is ook belangrijk. Op dit moment zijn de terreinen redelijk, maar belangrijk dat het onderhoud goed gedaan wordt, ook voor de te vestigen bedrijven. Als de kwaliteit niet goed is, is er ook het risico van ondermijning. Hiernaast is de veiligheid een aandachtspunt. De vraag om te vestigen is aanwezig, maar op korte termijn kan hieraan niet worden voldaan. De gemeente mist hierdoor ook inkomsten.

Wat is de stand van zaken van de zonneweide op het land van Fischer? Gemeld wordt dat de Raad het plan heeft goedgekeurd, het is in uitvoering.
De OFM heeft OTW-subsidies aangevraagd voor de terreinen in Andijk, op WFO en A7 West. Dit is om het proces van verduurzaming te stimuleren. De cofinanciering is vanuit de gemeente en het Ondernemersfonds geregeld, naast een bijdrage van de ondernemer zelf.  De bijdrage hiervoor van de gemeente is meegenomen in de begroting voor 2023 en 2024.
De raadsleden kunnen informatie hierover opvragen bij Harry Nederpelt en/of Sigrid v.d. Valk.

 1. Vervolg huisvesting flexibele arbeidsmigranten

Door Sweco is een onderzoek geweest naar locaties die geschikt zijn voor de huisvesting flexibele arbeidsmigranten. Door de WBG is het plan Groenwijk opgesteld, maar de locatie(s) is belangrijk. Aandachtspunt is de kwaliteit van de woning. Positief is dat er bij realisatie van de huisvesting arbeidsmigranten weer huizen vrij komen. Inmiddels is bekend dat er 17 locatie zijn gevonden, waarvan 5 -6 locaties geschikt zijn. De locaties zijn nog niet bekend, maar wordt binnenkort bekend gemaakt in de VVRE. Hierna kunnen de vervolgstappen opgepakt worden. Gemeld wordt dat in de begroting staat vermeld dat dit punt regionaal wordt opgepakt en hiervoor middelen beschikbaar worden gesteld. Inhoudelijk is nog niets bekend.

Els v.d. Bosch deelt mee op bezoek te zijn geweest bij een tulpenkweker in Andijk die 60-80 eigen mensen wil huisvesten. Beleid is hiertoe aangepast op de wensen van de ondernemer. Compliment aan de gemeente.

 1. Toekomstvisie wonen in Medemblik

Het rapport was als bijlage meegestuurd.
Aangegeven wordt dat de lokale makelaars niet zijn geraadpleegd, wel woningcorporaties. Ook wordt bij de huisvesting geen rekening gehouden met parkeren. De opdrachtgever is niet bekend, ook niet bij de raadsleden. Het logo van het Pact van Westfriesland staat op het rapport. Er zou een ambtenaar aangesteld zijn voor het de projecten met Wonen.
Uit het rapport blijkt dat men arbeidsmigranten in woonwijken wil plaatsen, maar onze voorkeur heeft plan Groenwijk. Ook wordt woningdelen / splitsen genoemd, dit is nog verboden. Hiervoor gelden landelijke en fiscale regelingen.

 1. Toelichten coalitie akkoord door de raadsleden

Het coalitieakkoord is openbaar. De OFM heeft ook inbreng geleverd, waarvoor dank. De reacties vanuit de bijeenkomst op 28 juni jl. zijn verwerkt.
Deze bijeenkomst was slecht georganiseerd. De mensen werden niet proactief benaderd. Wel positief dat de opkomst goed was. Voor de Raad was dit de eerste keer, en kregen ook geen hulp bij en vanuit de organisatie.
De OFM geeft aan dat het belangrijk en goed is dat de ondernemers, en bijvoorbeeld ook de dorpsraden, eerder worden betrokken bij bepaalde zaken.
De raad geeft aan dat de organisatie intern bij de gemeente niet op orde is, dit heeft grote prioriteit. Daarna wordt er weer gebouwd en gaan zaken samen met de ondernemers opgepakt worden. Vanuit het Rijk is een bedrag ontvangen, waardoor de nieuwe begroting met zwarte cijfers sluit. Het is een eenmalige bijdrage, derhalve blijft de 30% verhoging van de OZB staan. De Hoogheemraadbelasting vervalt, daarom zal in 2023 minder betaald worden, maar voor de toekomst moet gespaard worden voor het onderhoud van weg en water als we dit zelf moeten gaan doen.

De coalitiepartijen hebben een positief gevoel over de coalitie. Duidelijk is dat er iets moet gaan gebeuren. De coalitie partijen durven hun verantwoordelijkheid te nemen. Vanuit de kiezer is het jammer dat Hart voor Medemblik er niet bij is gekomen. Aangegeven wordt dat verduurzaming belangrijker is dan huisvuil.

Compliment aan de raadsleden dat de coalitie is gevormd.

 1. Ondernemersfonds

Met het fonds gaat het goed, ca. 85% van de gelden zijn uitgegeven c.q. toegekend. Er is een nieuw jaarplan gemaakt en een nieuwe overeenkomst met de gemeente opgesteld. De ondertekening wordt in overleg met Harry Nederpelt en Halewijn Vermeulen gepland.
Aangegeven is dat de opbrengst voor het Ondernemersfonds laag is in vergelijk met andere gemeentes; 5% t.o.v. 17% in Enkhuizen. Doel is het fonds te verhogen om hierdoor ook hogere aanvragen toe te kunnen kennen, bijvoorbeeld voor de veiligheid van de bedrijventerreinen.
Ook wordt door het bestuur meer gelabeld en gekoppeld aan verduurzaming en maat-schappelijkheid. Het collectief ondernemersbelang blijft hierbij wel prioriteit. Wens is meer inzicht te krijgen in de opbrengsten per sector, gebieden om hierdoor de verdeling ook duidelijk te maken.
Ook wordt geprobeerd om per gebied een ambassadeur te krijgen en hierdoor de betrokkenheid te vergroten. Op 1 november a.s. wordt hiervoor een bijeenkomst georganiseerd. Ook de raadsleden zijn welkom.

Geïnformeerd wordt naar het standpunt van de LTO. Aangegeven wordt dat William Gitzels bestuurslid is en hij zit er bovenop. Retributie mag niet. Advies aan LTO is te kijken naar de kansen en mogelijkheden.

 1. Dag van de Ondernemer

De Ondernemersborrel wordt mogelijk gemaakt door het Ondernemersfonds en de gemeente. Organisatie wordt door Hans, Marja en Richelle gedaan.
Datum: vrijdag 18 november 2022
Locatie: MED Trattoria in Medemblik

 1. Rondvraag

Burgemeester Streng heeft forse gezondheidsklachten en werkt aan zijn herstel. Tot 1 januari 2023 is een waarnemend burgemeester aangesteld, Dennis Straat, die alle taken vanuit de portefeuille overneemt; neem contact op, het is een ervaren man, niet afwachtend, serieus.

Vanuit de ondernemers is het belangrijk dat wij met de raadsleden in gesprek blijven. Jammer dat niet alle partijen aanwezig zijn, compliment aan degene die er wel zijn. We moeten het samen doen.

Opgemerkt wordt dat op het gebied van verduurzaming er veel initiatieven zijn die inzetten op 100%. Bas Tensen geeft aan dat er ook veel mogelijkheden zijn voor hybride en deze tussenvorm wordt gemist. De keuze wordt vaak gemaakt door het verschil wel of geen subsidie.
Frits deelt mee dat hier ook steeds meer naar wordt gekeken, er worden diverse mogelijkheden naast elkaar gelegd, op basis van de erkende maatregelenlijsten (EML) 

De vergaderdata voor 2023 worden afgestemd met de griffie.

 1. Sluiting

Frits Meester bedankt alle aanwezigen voor haar/zijn inbreng en sluit om 21.15 uur de vergadering.

 

Jaarlijks beloont gemeente Medemblik haar meest duurzame ondernemer met een prijs.
In de categorie ‘Meest Duurzame Ondernemer’ zijn genomineerd:

Machinehandel Jan Piet de Boer uit Abbekerk
Bekijk hier het filmpje: https://lnkd.in/eiedEb2V

Work Secure, Scott Meskes uit Zwaagdijk
Bekijk hier het filmpje: https://lnkd.in/gpnzmX7u

Rainbouw Colors, Bas Karsten uit Andijk
Bekijk hier het filmpje: https://lnkd.in/eGKZQ8f4


Zorg dat je bij de uitreiking bent, meld je aan!

Meer informatie over de wedstrijd ohttps://lnkd.in/gw58-jPr

Vrijwilligers nodig? Meld jullie aan voor de stagemarkt
Op dinsdag 15 november organiseert Vrijwilligerspunt samen met het OSG West-Friesland een stagemarkt bij het OSG. De stagemarkt is een mooie kans om jongeren als vrijwilliger te werven.

Deze jongeren komen op de stagemarkt om een leuke plek uit te zoeken waar ze hun Maatschappelijke Stage gaan lopen. Tijdens deze stage doen ze buiten schooltijd voor 20 uur vrijwilligerswerk, om te leren hoe het is om onbetaald iets voor een ander te doen.

Deelnemen aan de stagemarkt en het bieden van een stageplek aan een jongere heeft een aantal voordelen:

Wanneer?
De stagemarkt vindt plaats op dinsdag 15 november, van 14.00 tot 16.30, in het OSG West-Friesland, Bontekoestraat 3 Hoorn.

Aanmelden?
Bij deelname aan de markt krijg je een tafel toegewezen waar promotiemateriaal en dergelijke uitgestald kan worden. Drinken en een kleine versnapering worden verzorgd.

Interesse gekregen? Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar mas@vrijwilligerspunt.com, of door te bellen naar 0229-216499. Hier kun je ook terecht met eventuele vragen.

Jaarlijks is de Dag van de Ondernemer en hiervoor organiseren wij een event voor alle ondernemers in de gemeente Medemblik, samen met de gemeente Medemblik.
Een gezellig informele avond met een goede leuke spreker, deze keer Kevin Weijers.

In de Corona periode van 2 jaar is dit niet mogelijk geweest en we hopen dat het in 2022 weer gaat lukken. De ondernemers verdienen een leuke netwerkavond.
Ook reikt gemeente Medemblik die avond de Duurzaamheid award uit.
Daarnaast geven wij de SOM graag het podium om het fonds te promoten.

Een avond waar je als ondernemer bij moet willen zijn dus meld je nu aan!

Bij ons aangesloten

Alle leden