Ondernemersfonds Medemblik

Het Ondernemersfonds in Medemblik

Wat is een ondernemersfonds?
Een ondernemersfonds is een gemeentebreed fonds voor alle ondernemers en door alle ondernemers.  De gemeente heft een percentage op de OZB voor niet-woningen en dat deel wordt in het Ondernemersfonds gestort. Alle ondernemingen en organisaties in de gemeente Medemblik dragen zo evenredig bij aan het fonds. Elke ondernemer betaalt mee.

Je kunt een ondernemersfonds het beste omschrijven als een stimuleringspot voor de lokale economie. Wie een aanvraag wil doen voor een bijdrage uit het fonds, moet dat doen voor iets dat mogelijkheden creëert voor een grotere groep ondernemers of een branche.

Voorbeelden hiervan zijn de aanleg van glasvezel of camerabewaking op een industrieterrein, het ondersteunen van een lokale markt of het (mee) betalen aan de aankleding van een winkelstraat of -centrum.

Sinds 2019 wordt het ondernemersfonds gevuld met geld dat uit de OZB-aanslagen komt.  4,63% van de opbrengst van de OZB-aanslagen op niet-woningen komt in het Ondernemersfonds terecht. Hierdoor heeft het Ondernemersfonds de beschikking over ruim  100.000 euro voor projecten.

Hoe werkt het ondernemersfonds?
Iedereen die een bijdrage levert aan het ondernemersfonds, kan een aanvraag doen voor een bijdrage uit het ondernemersfonds. Belangrijkste voorwaarde is dat de aanvraag een gezamenlijk belang dient.

Via uw ondernemersvereniging of ondernemerscollectief (gevestigd in de gemeente Medemblik) kunt u de aanvraag indienen. Een individuele ondernemer kan ook een aanvraag indienen, maar het gezamenlijk belang, nut en noodzaak wordt dan extra getoetst. U kunt een aanvraag indienen via een speciaal formulier dat u kunt downloaden van de website van de OFM. Het bestuur SOM bespreekt indien nodig de aanvragen. Het bestuur SOM licht de aanvragen 4x per jaar toe aan het bestuur OFM, waarbij gemeente Medemblik altijd aanwezig is.

Bestuur SOM vlnr: William Gitzels, Ronald Slobbe, Ramon Stoffer, Gerda Kaarsemaker, Richard Bot

Wie kan er een aanvraag indienen bij het ondernemersfonds?
Aanvragen kunnen worden ingediend door een in de gemeente Medemblik gevestigde ondernemersvereniging of -collectief. Een individuele ondernemer kan ook een aanvraag indienen, maar het gezamenlijk belang, nut en noodzaak wordt dan extra getoetst. Er kunnen aanvragen worden ingediend voor activiteiten die bijdragen aan een beter vestigingsklimaat in de samenleving van Medemblik en/of om het verbeteren c.q. stimuleren van de economie in Medemblik.
En die aanvragen kunnen eveneens worden ingediend door o.a. de culturele- of not-for-profit sector, zoals scholen, maatschappelijke instanties etc. Kortom, iedereen die bijdraagt in het Ondernemersfonds kan aanvragen indienen.

Aan welke voorwaarden moet een aanvraag voldoen?
Belangrijkste voorwaarde is dat de aanvraag een gezamenlijk belang dient. Voorbeelden van activiteiten/voorzieningen zijn:

 • Activiteiten op het gebied van schoon, heel en veilig (parkmanagement, camerabeveiliging, bewegwijzering);
 • Economische ontwikkeling van een gebied die resulteert in een stijging van de vastgoedwaarde (glasvezel, herstructurering);
 • Leefbaarheid in het centrum (evenementen, sfeerverlichting, bloembakken etc).
 • Gebiedspromotie of inzet park- of centrummanager;
 • Inzet social media;
 • Activiteiten voor de agrarische sector: evenementen als Kom in de Kas, promoten agrarische opleidingen, verbeteren samenwerking, duurzaamheidmaatregelen.

Voor meer vragen over het ondernemersfonds zie ook de website van de gemeente Medemblik www.medemblik.nl/ondernemersfonds

Aanvraagformulier SOM

 • Algemeen

 • Uitgebreide omschrijving:

 • Toegestane bestandstypen: jpg, gif, png, pdf.
 • Doelstelling

 • Financiële onderbouwing activiteit / project:

 • Planning activiteit / project

Bij ons aangesloten

Alle leden